Veiligheid: een gedeelde ver-
antwoordelijkheid

 Jan snel

Bij Jan Snel staat veiligheid altijd voorop

Jan Snel staat voor Samen Veilig. Dit betekent je eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van anderen in de gaten houden. Want veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wij bouwen alleen snel als het veilig kan

Werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. Dat is de realiteit. Bewust omgaan met de risico’s op een bouwplaats vraagt om een structurele aanpak. Wij dragen zorg voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden rond alle werkzaamheden op de projecten en werkplekken. En natuurlijk zorgen we voor een adequate naleving van alle reglementen en veiligheids-, arbeids- en milieu-eisen zoals geïnventariseerd in het VGM-plan van elk project. Daaruit blijkt wat de gevaren zijn en welke maatregelen nodig zijn om risico’s uit te sluiten.

Het lijkt allemaal voor de hand te liggen, maar vraagt wel degelijk om een doordachte planning. We willen de bouwplaats zó inrichten dat het werk van het begin tot het eind veilig blijft. Dat vereist kennis, inzicht en gewoon heel veel ervaring. Zoals gezegd, veiligheid zit tussen de oren, óók bij het projectmanagement.

Werken volgens VCA-normen

Het spreekt voor zich dat al onze uitvoerende bedrijfsonderdelen VCA-gecertificeerd zijn. Daarnaast zijn we ook FPAL-supplier en ISO-gecertificeerd. Wij hanteren een strikt beleid rond het signaleren en melden van onveilige situaties, risicovolle handelingen en (bijna)ongelukken. Doordat we er steeds meer nadruk op leggen, stijgt het aantal meldingen terwijl de veiligheid toeneemt. We krijgen steeds beter inzicht in de risico’s. Een prima ontwikkeling.

Comm’ant veiligheidsmanagement

Alle incidenten op het gebied van onveiligheid worden geregistreerd in het veiligheidsmanagementsysteem Comm’ant, waardoor alle verantwoordelijken automatisch direct op de hoogte zijn. De medewerkers zien dat er iets met hun meldingen gebeurt en gaan er ook naar handelen.


Samen veilig

Safety at work

Ook in 2020 is veiligheid op de werkplaats weer een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden bij Jan Snel. Daarom willen we onze werknemers bewust blijven maken van onze veiligheidsregels die gelden voor betreden en werken in de fabriek. Deze zijn al terug te vinden in de nieuwe veiligheidsvoorschriften en zijn nu ook als animatie beschikbaar.

De film is ook beschikbaar in het Engels, Duits, Pools en Roemeens, zodat onze buitenlandse uitzendkrachten ook in hun eigen taal op de hoogte gesteld kunnen worden.

Jan Snel staat voor Samen Veilig. Dit betekent je eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van anderen in de gaten houden. Want veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Zo presteert Jan Snel steeds veiliger

Veiligheids-
bewustzijn

Iedereen van projectleider tot voorman tot medewerkers is zich bewust van de risico’s.

Veiligheids-
keten

Alle betrokkenen – opdrachtgever, aannemer en onderaannemers – werken veilig.

Verant-
woordelijk

Iedereen is kritisch en wijst elkaar op onveilige situaties of risicovol gedrag en treft direct maatregelen.

Zero
tolerance

Onveilige situaties worden gemeld en direct opgelost.

Concrete acties binnen Jan Snel

Om de veiligheid verder te simuleren, nemen wij uiteenlopende concrete maatregelen. Zo organiseren we zogenaamde toolboxmeetings met het personeel, waarbij we een veiligheidsaspect uit de dagelijkse praktijk belichten. Ook hebben we een KAM-coördinator in dienst die de risicobeheersing op de projecten coördineert en ook in het veld controles uitvoert. En natuurlijk nemen ook het management en de direct leidinggevenden hun verantwoordelijkheid op dit gebied met periodieke werkplekinspecties en observatierondes. Aan de hand van een checklijst wordt er geïnspecteerd op veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de technische veiligheid, maar ook naar het menselijke (veiligheids)gedrag zoals het naleven van voorschriften en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bovendien voeren de medewerkers zelf een LMRA-check uit vóór de start van de werkzaamheden op een project.

Veiligheidsbewuste teams

Wij zorgen voor veilige werkomstandigheden door risico’s weg te nemen, onze werkmethodes aan te passen, heldere werk- en veiligheidsinstructies op te stellen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en gekeurd en goed onderhouden gereedschap beschikbaar te stellen. Vervolgens bewaken we dat iedereen hier op de juiste manier mee omgaat. Dat vergt een risicobewuste mentaliteit én een sfeer waarin kritiek leveren mag. Iedereen moet elkaar kunnen aanspreken op risicovol gedrag. Op de bouwplaats én op kantoor. Dus de medewerker die een opdrachtgever of onderaannemer zonder de voorgeschreven PBM toegang weigert, krijgt geen kritiek maar een compliment.

We houden elkaar veilig

Bij Jan Snel besteden we veel energie aan het instrueren, voorlichten en motiveren van onze medewerkers op het gebied van veilig werken. We blijven er in de praktijk op hameren en accepteren geen short cuts. Snel presteert veilig. Punt. Want veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.


  Selecteer een keuze

  Ja, ik neem deel aan de 18-holes wedstrijd en het dinerJa, ik neem deel aan de clinic en het dinerJa, ik neem deel aan de golfdag, maar ik neem niet deel aan het dinerNee, ik ben helaas verhinderd
  Samen veilig

  Edwin van Duivendijk - Manager Veiligheid en Kwaliteit

  Heeft u een vraag of opmerking? Neem contact met ons op!

  Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Bel ons dan of vul het formulier in. We nemen direct contact met u op.

   Ik ga akkoord met het privacystatement